SVR-regelement

Algemeen:
Mini campings van de SVR onderscheiden zich van de commerciële campings onder meer door de grote mate van vrijheid. Er is voldoende ruimte voor een leefbaar vrijetijdsleven. De omgeving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Niemand hoeft zich opgesloten te voelen in een keurslijf van ge- en verboden.Toch is het omwille van de leefbaarheid op onze mini camping noodzakelijk u te herinneren aan enkele afspraken, wij leven nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het noodzakelijk bepaalde regels in acht te nemen. Een overweging daarbij is óók, dat de mini campings van de SVR zich alleen maar in gunstige zin van andere campings mogen onderscheiden. U doet ons een groot genoegen en bewijst de SVR steun als u en uw tent- en/of caravangenoten deze campingregels zorgvuldig naleven.

Tarieven:
De tarieven van onze mini camping zijn gebaseerd op de SVR richtlijnen. De adviesprijzen worden gewijzigd als de overheid zulks toestaat of nodig maakt, denk daarbij aan toeristenbelasting enzovoort.

Huisvuil:
Dit dient uitsluitend in dichtgebonden zakken te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde, op de camping aangewezen plaats.

Afvalwater:
Bederft het milieu en dus uw leefomgeving. Gooi het dus niet weg in de omgeving van uw tent/caravan en loos het beslist niet in sloten. Gebruik geen milieubedreigende afwasmiddelen. Loos afvalwater bijvoorbeeld in het toilet of op de daartoe aangewezen stortplaats.

Toiletemmers/chemische toiletten:
Deze kunnen worden geledigd in de daarvoor aangewezen plaats.

Sanitair:
Daar de aanwezige toiletten en badkamer door iedereen worden gebruikt, verzoeken wij ook iedereen om er samen zorg voor te dragen dat beide na gebruik schoon en netjes achterblijven voor de volgende gebruiker.

Huisdieren:
Zijn welkom op onze minicamping, maar ze moeten wel aan de lijn worden gehouden. Uitlaten buiten het erf/kampeerterrein en wij verzoeken u vriendelijk er zorg voor te dragen, dat ze geen hinder veroorzaken voor uw medekampeerders.

Gasten/bezoekers:
Voor bezoekers gelden speciale tarieven, zie onze tarievenlijst. Bezoekers dienen altijd aangemeld te worden. Wij houden de verblijvende campinggast ervoor verantwoordelijk, dat ook zijn/haar bezoekers de campingregels in acht nemen.

Auto’s:
Deze kunnen worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats. Het wassen van auto’s bij de kampeerplek is niet toegestaan. Voorkom geluidsoverlast door overmatig heen en weer rijden. Na 23.00 uur is auto rijden op de mini camping niet toegestaan.

Rusttijd:
Geldt op onze mini camping tussen 23.00 en 07.00 uur. Komt u laat terug of gaat u vroeg weg, laat uw auto dan buiten het terrein of plaats hem tijdig buiten de minicamping. Voorkom lawaai. Besef dat radio en televisie in deze rustige omgeving erg hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen. Zorg dat niemand last heeft van u en de uwen!

Onderverhuur:
Uitsluitend in overleg met de beheerder mag de door u gereserveerde campingplek, tent of caravan beschikbaar worden gesteld aan vrienden of bekenden.

Sport en spel:
Wij verzoeken u bij het beoefenen van sport en spel ruimschoots afstand te bewaren van tenten/caravans, zodat uw medekampeerders hiervan geen hinder ondervinden. Er zijn diverse spel/speel mogelijkheden op de camping aanwezig.

Beplantingen:
Rond onze mini camping is beplanting aangebracht om tenten en/of caravans te ontrekken aan het oog van andere genieters van ons mooie landschap. Probeer het groen zoveel mogelijk in stand te houden. Het is niet toegestaan beplanting te verwijderen/snoeien.

Aansprakelijkheid:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing en dergelijke van zich op onze mini camping bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier. Voor verzekering van bijvoorbeeld uw tent of caravan tegen storm, brand, diefstal en dergelijke dient u zelf zorg te dragen.

Ook het betreden van erf en stallen geschiedt op eigen risico.